write name on Happy birthday cake gif

write name on Happy birthday cake gif
Name: